De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Uiteraard houden wij ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wij stellen uw persoonlijke gegevens ook niet ter beschikking aan derden. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming met onze klanten of kandidaten gedeeld. Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen.